BOKA BANA 
Superscript

Verksamhetsberättelse 2023

Så är ännu ett år över. Eller förbi, passerat eller hur man ser det. För oss på klubben passar samtliga ord ganska bra, vi trivs väldigt bra, så det är med mycket glädje vi ser tillbaka. Vi blickar dock redan fram mot 2024 och ser mycket fram mot detta. Till att börja med kan du läsa årsberättelsen för 2023 där alla detaljer finns med. Ladda ned den genom att klicka på länken nedan.