Superscript

MTKs regler för återbetalning

Om du undrar vad som gäller för återbetalning av påbörjad terminsträning, så kan du läsa om det här.

Vid avhopp tidigare än två veckor före terminsstart så utgår det ingen kostnad för avanmälan.

Vid avhopp två veckor eller mindre före terminsstart utgår en fast avgift på 500 kronor för avanmälan.

Vid avhopp en vecka eller mera in på terminen så betalar eleven hela terminsavgiften. Alla nya elever som börjar efter terminsstart får prova på träningen en (1) gång utan kostnad.

Vid inställda träningar, som initieras av klubben erbjuder vi i första hand uppsamlingspass, det vill säga att vi tar igen missad träning i första hand under lovveckor. Om eleven är sjuk, deltager i annan idrott, eller ska resa bort utgår ingen ersättning. Vid skada ges i första and ersättning med innestående träning, och då kan det krävas sjukintyg.

För aktiviteter försöker vi i första hand ersätta lika för lika, dvs om en aktivitet ställs in bjuds deltagaren in att deltaga gratis på nästa aktivitet av samma typ. Självklart återbetalar vi om detta inte går att ordna.